• 0
«ΣΠΟΛΙΑ: 11 Μεταγραφές»

Η αρχιτέκτων Νόρα Όκκα παρουσιάζει το εικαστικό έργο με τίτλο ΣΠΟΛΙΑ: 11 Μεταγραφές. Ο όρος «σπόλια» αφορά στην εκ νέου χρήση παλαιότερων δομικών στοιχείων σε νεότερα κτίσματα. Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 Ιουλίου και 22 Αυγούστου στο κτίριο της οικίας Σταύρακα της Εταιρείας Πατμιακού Πολιτισμού, παρουσιάζει έντεκα έργα τα οποία αναδεικνύουν μία επιλογή ανάμεσα στα σπόλια της Μικρής Μητρόπολης Αθηνών, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και τη βυζαντινή εποχή, μέρος μίας εκτεταμένης και λεπτομερούς έρευνας από το 2014.

Τα έργα αυτά προωθούν μια νέα μέθοδο αναπαραγωγής χάρτινων πολλαπλών έκτυπων αποτυπώνοντας διάφορες ανάγλυφες επιφάνειες. Αυτή η εγκατάσταση έχει ως στόχο να προκαλέσει μία ειδική οπτική εμπειρία μέσω του φωτισμού, ο οποίος γίνεται κεντρικός σκηνογραφικός παράγοντας στον σχηματισμό αυτού του εικαστικού πειραματισμού.

Ο οίκος ZOLOTAS, αέναος υποστηρικτής των τεχνών, ενθαρρύνει την καινοτομία και βρίσκεται κοντά στους νέους καλλιτέχνες στηρίζοντας έργα που προβάλλουν την εθνική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.